Basistraining voor Buurtvaders

In deze laagdrempelige training leren de vrijwilligers op leerzame en interessante manier de basisvaardigheden die nodig zijn, om op een veilige manier het vak van Buurtvaders uit te oefenen.

Doelgroep

Doelgroep:

De deelnemers(-vrijwilligers) moeten minimaal 16 jaar oud zijn. Er is een minimum van 8 en een maximum van 15 deelnemers per cursus.

Resultaat

Resultaat:

De basisvaardigheden van Buurtvaders kunnen uitvoeren in de praktijk.

De deelnemers hebben kennis en inzicht rond typische gedragingen van onaanvaardbaar gedrag en weten daarin grenzen te stellen.

Zij oefenen vaardigheden en leren reflecteren op eigen handelen.

Leren contact te leggen met de (Marokkaanse) jongeren en hen waar nodig aan te spreken op hun gedrag.


Verder onderstaande vaardigheden kunnen uitvoeren:

 • Zichtbaar aanwezig kunnen zijn
 • Goed contact kunnen maken
 • Goed kunnen communiceren
 • Goed kunnen signaleren
 • Vaardigheden van bemiddelen
 • Verwijzen naar de juiste instanties

Methodiek

Methodiek:

Met een korte uitleg worden de thema's behandeld, vervolgens wordt er onderling en met acteur geoefend met de stof.  

De deelnemers krijgen na afloop van de training een certificaat.

Opzet training

Opzet van de training voor Buurtvaders:

2 dagdelen +1 terugkom-dagdeel enige maanden later.

In het eerste en tweede dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1.        wat zijn Buurtvaders?
 2.        respect
 3.        zelfvertrouwen, positief denken
 4.        de eigen houding: letterlijk en figuurlijk
 5.        emoties benoemen, herhalen wat is gezegd
 6.        slachtoffergedrag doorbreken
 7.        verschillen tussen de Nederlandse en Marokkaanse "denkcultuur"
 8.        intentie – je beste vriend
 9.        ik boodschappen en jij boodschappen
 10.        verbaal en non-verbaal gedrag, hulpmiddelen bij agressie
 11.        de 12 basisbehoeften
 12.        doelgerichte, frustratie of fysieke agressie
 13.        kritiek leren ontvangen en geven(onderscheid tussen persoon en gedrag)
 14.        omgaan met(agressieve)(hang)jongeren
 15.        gevolgen van het eigen gedrag
 16.        grenzen aangeven 

In het 2e dagdeel worden situaties live met een acteur geoefend.

Data Training voor buurtvaders

Periode Locatie
2018  Doorn (Utrecht)
Trainer
Paul Tijssen
Dag Datum Tijd
  In overleg 9:30 - 17:00 uur
     
     

 

Kosten € 250,- btw vrijgesteld

 

 

Aanmelden