Training "communicatie met mensen met een psychiatrische aandoening" voor o.a. corporatiemedewerkers, front office, en het maatschappelijke werkveld.

Training communicatie met mensen met een psychiatrische aandoening

Over de opleiding en accreditatie

Training communicatie met mensen met psychiatrische aandoeningen

Mensen met psychiatrische problemen hoe ga je nu om met deze bijzondere doelgroep? En hoe communiceer je met deze doelgroep. Deze training bestaat uit 2 dagen en is op HBO niveau. Deze cursus is niet bedoelt om te behandelen, het gaat om herkennen en in dialoog gaan met deze bijzondere doelgroep.

Indien u deze training gaat volgen bij ons, graag vooraf vermelden bij welke instelling u geaccrediteerd bent en PE punten wilt krijgen. Na afloop van de training kunnen wij deze niet meer aanvragen.

Kosten € 650,- btw vrijgesteld, inclusief lunch en trainingsmateriaal.

Accreditatie- punten

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 16

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 16

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen 16

Geaccrediteerde scholing GHO 1

Opleidingstraject Agogen 5

Opleidingstraject GGZ-Agogen 5

Opleidingstraject Maatschappelijk werk 5

 

Doelgroep van de opleiding

Doelgroep

Deze opleiding is niet alleen voor specialisten uit het werkveld van de psychiatrie, maar ook voor mensen die in hun werkveld zijdelings met deze doelgroep te maken hebben. Enkele voorbeelden van beroepen van cursisten : doktersassisstent, balimedewerker gemeenten, corporatie, vrijwilligers crisisopvang, Welzijnswerk, of werkzaam in verpleeghuizen.

Werkvormen

Werkwijze:

 • Door een samenspel van theorie en praktijk (oefenen).
 • Vragen vanuit de cursisten zelf.

Trainers

De trainers zijn Paul Tijssen en wisselende gastdocenten uit het werkveld van de psychiatrie.

Paul Tijssen
Jurist afgestudeerd in arbeidsrecht
Ervaren trainer op NLP leest
Coach, MFN/ADR mediator, erkend door het CCV
 

Sandra de Jongh
School Maatschappelijk Werk en docent Psychiatrie

Inhoud

Programma

Dag 1

 • Kennismaking met psychiatrische problemen
 • Inventarisatie problematiek
 • Psychiatrische problemen: psychose, schizofrenie en verslavingen
 • Vaardigheden in de omgang met bewoners met psychische problemen of een verslaving
 • Psychische problemen en leefbaarheid
 • Sociale partners en instanties inzetten
 • Verdieping eigen casuïstiek
 • Vaardigheden en gesprekstechnieken oefenen 

Dag 2

 • Verschillende soorten stoornissen
 • Angststoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Eigen grenzen (h)erkennen
 • Verdieping eigen casuïstiek
 • Vaardigheden en gesprekstechnieken oefenen 

De doelen die u heeft bereikt na deze 2 dagen:

 • U hebt meer inzicht in de relatie tussen psychische problemen, verslaving en leefbaarheid.
 • U kunt de meest voorkomende psychische problemen en verslavingen herkennen.
 • U kent de mogelijke achtergronden van de meest voorkomende psychische problemen .
 • U hebt handvatten om bewoners met psychische problemen of een verslaving juist te benaderen.
 • U kent de grenzen van uw verantwoordelijkheden.
 • U hebt inzicht in partijen en instanties voor aanvullende hulp en weet hoe u die kunt benaderen.

 

 

Studiebelasting en doorlooptijd

De training bestaat uit 2 dagen.

Doelstelling

 • De cursist heeft kennis van de meest voorkomende ziektebeelden.
 • De cursist kan a.d.h.v. deze kennis inschatten met welk psychiatrisch gedrag ze te maken hebben.
 • De cursist kan in gesimuleerde situaties psychiatrisch gedrag herkennen, en op basis van deze kennis een inschatting maken hoe men op dit gedrag dient te reageren met de minste kans op escalatie.

Brochure

Data

Data voor training: Communicatie met mensen met een psychatrische aandoening.

Periode Locatie
2018  Doorn( Utrecht)
Trainer data in overleg
Sandra de Jong
Dag Datum Tijd