Arbeidsmediator opleiding

 Schrijf je in voor de opleiding Arbeidsmediator

De opleiding is ontwikkeld voor  mediators die momenteel of in de nabije toekomst optreden als mediator in arbeidsconflicten. Belangrijk is, dat een mediator in arbeidszaken een gedegen kennis heeft van het arbeidsrecht, soorten arbeidsconflicten en van gedrag van personen in organisaties. 

Doelgroep en methode

Arbeidsrecht mediator opleiding 

Deze opleiding is ontwikkeld voor mediators die momenteel, of in de nabije toekomst, optreden als mediator in arbeidsconflicten. Belangrijk is dat een mediator in arbeidszaken een gedegen kennis heeft van het arbeidsrecht, soorten arbeidsconflicten en van gedrag van personen in organisaties. 

Doelgroep 

De training is bedoeld voor mediators die in arbeidsconflicten mediations verrichten, of willen gaan verrichten, en die hun professionaliteit verder willen vergroten. Deze dagen zijn niet alleen voor mediators een must, maar ook geschikt voor HR functionarissen, leidinggevenden, managers, kortom voor iedereen die te maken heeft met lastige verzuimsituaties.

 Opbouw

De opbouw is 3 dagen theorie en praktijk en 1 dag  alleen praktische oefening. 
De eerste 2 dagen hebben als thema: Mediation in het kader van reïntegratie en/of herstel van de arbeidsrelatie. 
Dag 3 gaat in op Exit-mediation. Dag 4 oefenen (oefendag in overleg met de cursisten)
 

 

 

Programma

Onderwerpen:

Voor de onderwerpen die deze vier dagen aan de orde komen, 

Dag 1

• Voorgesprekken en caucus

• Mandaat

• Machtverschillen

• Juridische aspecten, wet poortwachter en STECR protocol

• Beoordelingsmomenten arbeidsongeschiktheid

• Loondoorbetaling, opschorting en stopzetten

• Mogelijke oplossingen, reintegratie, nieuwe wetgeving en transitie-effecten

• Deelnemers: bedrijfsarts en ARBO verzekeraar

• Rol UWV

• Adviseurs en derden

• Gespreksdeelnemers

• Interventietechnieken

• Toepassing en oefening van cases

 

Dag 2

Onderwerpen:

• Ziekte en mediation

• Achtergronden van conflicten

• Verschillen in persoonlijkheden en gedrag

• Emotiemanagement

• Verslaglegging

• Overdracht en tegenoverdracht

• Toepassing en oefening van cases

 

Dag 3

 

Exit-mediation

• Wat is exit?

• Is mediation geschikt bij exit?

• Juridische aspecten, uitgebreide behandeling verschillende vormen van beëindigen, risico’s

• Ontslagroutes huidig en komend recht

• Kantonrechtersformule, transitievergoeding vanaf + juli 

• Vaststellingsovereenkomst en verslaglegging

•  WWZ (Wet werk en zekerheidWWZ)

•  WVP (Wet verbetering Poortwachter)

Dag 4

Oefenen casus

 

 

Duur opleiding

De opleiding bestaat uit een intensieve 3-daagse opleiding.

Wat kunt u ermee?

WAT KUNT U MET DEZE OPLEIDING?

  • Op professionele wijze arbeidsmediations begeleiden / mediëren als erkend MfN Registermediator.
  • Binnen uw eigen organisatie als intern mediator arbeidsmediations begeleiden.
  • U bij de rechtbank inschrijven als Arbeids Mediator.
  • Er bestaat geen aparte inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand voor arbeidsmediations- en mediators. Deze specialisatie valt onder een algemene inschrijving bij de Raad. Overigens worden verreweg de meeste arbeidsmediations vergoed door de werkgever.

Vooropleiding en investering

Vooropleiding en investering

Afgeronde NMI/MfN geaccrediteerde basisopleiding

Deze opleiding is evenals de basisopleiding 'Professioneel Mediator' een zgn. ‘post HBO’ opleiding.

De investering voor deze opleiding is €1500,- btw vrijgesteld.

Brochure

Data Arbeidsmediator opleiding

2018  Doorn (Utrecht)
Trainer
Paul Tijssen
Dag Datum Tijd
Maandag  16-04-2018 9:30 - 17:00 uur
Dinsdag 17-04-2018 9.30 -17.00 uur
Maandag 23-04-2018 9.30 -17.00 uur

 
   
Kosten €1500,- btw vrijgesteld

 

2018  Doorn (Utrecht)
Trainer
Paul Tijssen
Dag Datum Tijd
Maandag  13-08-2018 9:30 - 17:00 uur
Dinsdag 14-08-2018 9.30 -17.00 uur
Maandag 24-09-2018 9.30 -17.00 uur

 
   

 

 

Aanmelden