Omgaan met agressie voor begeleiders (SO) leerlingenvervoer

Omgaan met agressie voor begeleiders van het (SO)leerlingenvervoer 

Voor wie

Voor vervoerders van kinderen (SO) onderwijs. 

Over de opleiding

Omgaan met agressie voor begeleiders van het (SO)leerlingenvervoer 

In deze cursus wordt er kennis wordt overgedragen over de verschillende psychiatrische en gedragsproblemen van deze doelgroep en vervolgens geoefend op handelingsadviezen.

 

Doel van de opleiding

Doel van de training

De training is heel praktijk gericht geeft u alle tools om heel doelbewust de juiste interventies toe te passen.

  1. uiting van deze stoornissen in de communicatie en hoe hiermee om te gaan. Tips, handvatten en gesprekstechnieken om in te zetten in de omgang met de door u te vervoeren leerlingen.
  1. Verhoogd spanningsniveau tussen leerlingen onderling en hoe hiermee om te gaan. Uitdagen, plagen, pesten, elkaar niet begrijpen op grond van stoornissen of reageren vanuit overprikkeling en angst.
  1. Verklaringsmodel agressie volgens de VIB methode (Veiligheid, Inzicht, Beleid).

Uitleg van een praktisch model om agressief te duiden aan de hand van diverse stadia van agressief gedrag. Het model maakt gedrag  inzichtelijk en is helpend bij het toepassen van de juiste interventies.

  1. Ouders als partner van onderwijsinstelling. U krijgt van ons het model om aan de ouders van uw leerlingen uit te leggen wat u inzet om hun kinderen veilig en zo plezierig als mogelijk te vervoeren.

Indien gewenst kan in de training tevens aandacht worden besteed aan het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het werken volgens de meldcode. Vraag daarvoor naar onze mogelijkheden.

Trainers

De training wordt verzorgd door Sandra de Jong. Sandra de Jong is maatschappelijk deskundige en psychiatrisch gezinsbehandelaar en werkzaam in het speciaal onderwijs en psychiatrie. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het stroomlijnen van het leerlingen vervoer in haar regio en kent als geen ander de (forse) problematiek waarmee vervoerders en gemeenten te kampen hebben.

Studiebelasting en doorlooptijd

De training heeft een doorlooptijd van 1 dag.(2 dagdelen)

Data omgaan met agressie leerlingenvervoer (SO)

Periode Locatie
in overleg  Doorn (Utrecht) of  in company
Trainer
Paul Tijssen
    9:30 - 17:00 uur
     
     

 

Kosten € 250,- btw vrijgesteld

 

 

Aanmelden